ALBUM
แค่แตะโทรศัพท์ให้น้อยลง รักก็ยืดยาวมากขึ้น!

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลายคู่ที่ไม่เช็คโทรศัพท์-ไม่ติดโซเชียลเขาก็อยู่กันได้ยืดยาว !

ดูหน้าบทความ