ALBUM
หน้าร้อนที่ว่าฮอต ก็ยังฮอตไม่เท่า! 'ยิปซี คีรติ' ตามส่องแฟชั่นหน้าร้อน พร้อมหุ่นแซ่บซี๊ดเป๊ะเวอร์

หน้าร้อนที่ว่าฮอต ก็ยังฮอตไม่เท่าสาวคนนี้! 'ยิปซี คีรติ' ตามส่องแฟชั่นหน้าร้อน พร้อมหุ่นแซ่บซี๊ดเป๊ะเวอร์

ดูหน้าบทความ