ALBUM
พาเที่ยว "เกาะหลีเป๊ะ" ให้หมดตัว! 3 วัน 2 คืนกับเดอะแกงค์ เพลินจนไม่อยากกลับ!

ใครที่ยังไม่เคยไปหลีเป๊ะลองมาอ่านบทความนี้เลย แล้วจะรู้ว่าทะเลใต้บ้านเรานี้นอกจากผู้ชายแซ่บๆ ที่มาให้เรายลเป็นอาหารตาจากทั่วโลกแล้ว เรื่องความสวยงามนี่กินขาดจริงๆ!

ดูหน้าบทความ