ALBUM
Boy Talk: จากใจผู้ชาย ! รู้เปล่า ? ผู้หญิงอยากจีบผู้ชายก่อน ควรทำยังไงบ้าง ?

สาวคนไหนยังกล้าๆ กลัวๆ ลองมาฟังความคิดฝั่งหนุ่มๆบ้าง " ผู้หญิงอยากจีบผู้ชายก่อนควรทำยังไงบ้างนะ " อยากเริ่มก็ลุยเลย

ดูหน้าบทความ