ALBUM
มุมสวยไม่ธรรมดา กับ 'ไอเดีย Bookshelf แนวสร้างสรรค์' น่ามีไว้ใช้บ้างจริงๆ

ปรับการวางหนังสือใหม่ให้แตกต่างจากคนอื่นเขาดู เราก็จะได้มุมสวยไม่ธรรมดามาอีกมุมล่ะ

ดูหน้าบทความ