ALBUM
#ถ้าไม่แว่นจริงอยู่ไม่ได้ 6 ปัญหาที่มีแต่สาวแว่นอย่างเราๆ เท่านั้นที่เข้าใจ 🤓

พูดเลยว่าปัญหาพวกนี้ ถ้าไม่ใช่สาวแว่นจริงๆ อยู่ไม่ได้นะ เพราะมีแต่สาวแว่นอย่างเราเท่านั้นที่เข้าใจ กับ 6 ปัญหาที่สาวแว่นอย่างเราเจออยู่บ่อยๆ

ดูหน้าบทความ