ALBUM
เลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อน พี่น้องกันได้! 5 พฤติกรรม แสดงออกกับแฟนเก่าด้วย 'มิตรภาพ' จบด้วยดี ไม่มีเหวี่ยง

แม้จะเลิกกันก็ไม่เป็นไร ถ้าเราจบกันด้วยดี วันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อน หรือพี่น้องกันได้ แฟนเก่าแล้วไง ถ้าใจไม่เจ็บมาก เธอก็อยู่ข้างๆ เราได้เหมือนเดิม

ดูหน้าบทความ