ALBUM
ซื้อหนึ่ง ได้ถึงสอง ใหม่ 'ELROEL Glow & Velvet Tint Duo Set' จะสวยกริบ หรือสวยฉ่ำ ก็เอาอยู่!

หนึ่งอัน แต่ได้ถึงสองแบบ ลิปตัวใหม่ วางจำหน่ายเร็วๆ นี้ ELROEL Glow & Velvet Tint Duo Set ไม่ต้องสองใจ เพราะคุณจะได้ทั้งสองแบบ ในแท่งเดียว

ดูหน้าบทความ