ALBUM
[นิยาย] Love in Mind : ถึงเธอจะซ่อนชู้ แต่ฉันก็รู้นะ - ตอนที่ 2 : พู่กัน เพื่อนผู้ที่เหมือนจะเป็นคนดี

จะทำยังไงดี! เมื่อความสามารถในการอ่านใจของฉัน ทำให้รู้ว่าแฟนของเพื่อนสนิทที่ฉันแอบชอบกำลังมีคนอื่น!!!

ดูหน้าบทความ