ALBUM
5 เคล็ดลับ มิกซ์ & แมทช์ 'ต่างหูคู่ใหญ่' แครี่ยังไงให้รอด ใส่ให้ถูกวิธี ก็จะปลอดภัย

อยากแกรนด์ อยากจัดเต็มใส่ต่างหูคู่ใหญ่ ต้องแครี่ยังไงให้รอด
5 เคล็ดลับในการใส่ต่างหูคู่ใหญ่ จะใหญ่ทั้งที่ก็ต้องใสให้ถูกวิธีนะคะ

ดูหน้าบทความ