ALBUM
เช็คอาการกันหน่อย ว่าเธอ 'คิดยังไงกับแฟนเก่า' ลืมไม่ได้หรือหมดใจแล้ว? เช็คก่อนเริ่มต้นใหม่

เช็คอาการกันหน่อยว่าเธอคิดยังไงกับแฟนเก่า ลืมไม่ได้หรือหมดใจแล้ว?
เช็คอาการก่อนเริ่มต้นใหม่ จะได้ไม่ทำร้ายใครแบบที่เราไม่รู้ตัว #แฟนเก่า

ดูหน้าบทความ