ALBUM
แอบส่องความคิดหนุ่มๆ 4 สัญญาณที่แปลว่าเขา 'ยัง' ไม่เปิดใจ #รู้เขารู้เรา

แอบส่องความคิดหนุ่มๆ 4 สัญญาณที่แปลว่าเขายังไม่เปิดใจ #รู้เขารู้เรา
รู้แล้วก็ต้องเลือกว่า ' จะไปต่อ ' หรือ ' ตัดใจ ' รีบตัดสินใจก่อนนก

ดูหน้าบทความ