ALBUM
5 เทคนิค ถ่ายรูปอย่างไรให้ปัง! เอาใจสาว ๆ ชอบถ่ายรูป

เบื่อจัง! ถ่ายรูปออกมายังไงก็ไม่ปัง พังตลอด
แบบนี้ต้องหาเทคนิคดี ๆ ช่วย!

ดูหน้าบทความ