ALBUM
Help Me! I am a shopaholic. ช่วยฉันที ฉันหยุดช้อปปิ้งไม่ได้!!

ช่วงปีใหม่แบบนี้...ใครหลายๆ คนอาจจะเกิดอาการทรัพย์จางเพราะใช้จ่ายมากกว่าปกติ เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น

ดูหน้าบทความ