ALBUM

17 ภาพชนะเลิศรางวัลภาพถ่าย ที่ไม่น่าเชื่อว่าถ่ายด้วย iPhone

ไม่น่าเชื่อเลยว่า ไอโฟนเครื่องเล็กๆ จะถ่ายภาพสวยงามพวกนี้ได้

แชร์

ดูหน้าบทความ