ALBUM
อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปเถอะ! 8 เรื่องที่ 'ควรปรับ/เปลี่ยนเพื่อชีวิตรักที่ดีขึ้น' ในปีใหม่ 2019

ปีใหม่ เปลี่ยนนิสัยใหม่เป็นคนดีต่อกัน ความรักดี ๆ จะได้อยู่กับเราไปนาน ๆ

ดูหน้าบทความ