ALBUM
10 ปัจจัยที่ทำให้ระบบเมตาบอลิซึ่ม " ทำงานช้าลง "

ถ้าไม่อยากอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัว หยุดทำสิ่งเหล่านี้ซะ!! ( ข้อมูลจาก womenshealthmag )

ดูหน้าบทความ