ALBUM
ส่อง! คาริสม่าของ 'โอปป้าสายเข้ม' ที่จะมาละลายใจแฟนด้วย 'ผิวแทน' แสนกร๊าว!

โอปป้าผิวแทนแสนกร๊าวมาแล้วจ้า! รีบตามไปส่องกันเร็วววว

ดูหน้าบทความ