ALBUM
8 คำโกหกที่เราจะพูด เมื่อชีวิตคู่ "เริ่มไปไม่รอด"

แม้จะรู้ว่าความรักนี้ต้องจบลงสักวัน แต่ก็อยากยืดระยะเวลาออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะต้องโกหกก็ยอม T^T

ดูหน้าบทความ