ALBUM
5 ความเชื่อเกี่ยวกับแมว

“แมว” คือ สัตว์ที่มีสัญชาตญาณบางอย่าง พวกมันสามารถมองเห็นในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็น ดังนั้นการเลี้ยงแมว นอกจากเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนแล้ว ยังมีความเชื่อว่า เลี้ยงแมวเพื่อไว้ป้องกันพลังงานชั่วร้ายและภูตผีไม่ให้เข้ามาในบ้าน

ดูหน้าบทความ