ALBUM
ซูมไกลขนาดนี้น้องไหวหรอ ใครว่าสมาร์ทโฟนถ่ายรูปซูมแล้วไม่ปัง มาพิสูจน์ให้รู้กันไปเลย! ด้วย "OPPO Reno 10x Zoom"

สมัยนี้สมาร์ทโฟนกล้องต้องปังแล้วป่ะ ? ซูมไกลขนาดไหน น้องก็ต้องไหวนะ ไม่เชื่อไปพิสูจน์ให้รู้กันไปเลย! ด้วย OPPO Reno 10x Zoom ซูมปั๊วะๆ 10 เท่า ไกลแค่ไหนพี่ก็ไหวจ้า!

ดูหน้าบทความ