ALBUM
💄 เปิดกรุลิปไอดอล!! ชวนซิสเติมสีปากให้น่าจุ๊บกับ 8 'ลิปสติก' สีสวยที่ 'ไอดอลใช้'

เปิดกรุ! รวม ' ลิปสติก ' สีสวยที่ ' ไอดอลเกาหลี ' ใช้จริงชอบจริง ♥

ดูหน้าบทความ