ALBUM
ฝนตกพายุเข้ายังไง ผมก็ต้องเป๊ะ! รวม 7 'ทริคดูแลเส้นผม' ลดผมฟู หัวกระเซิง ช่วงหน้าฝน

ถือคติผมต้องเป๊ะเสมอ ยืนหนึ่งทุกฤดู ถึงเป็นหน้าฝนก็ห้ามให้ผมเป๊ะไม่ได้!!!

ดูหน้าบทความ