ALBUM
เมนูง่ายๆ ไม่ต้องใช้เตาอบ Strawberry Chocolate Tart ใครๆก็ทำได้ ♥

อร่อยกับรสชาติเปรี้ยวของ Strawberry และรสหวานของ Chocolate

ดูหน้าบทความ