ALBUM
#ยืนงงในดงลิป💄 เมื่อชาวพี่คะท้า ' หนุ่มอออฟฟิศ ' มาแยก ' สีลิปสติก ' ไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้เลย!

เขาว่ากันว่า...ผู้ชายแยกสีลิปไม่ออก จริงหรือไม่!? วันนี้ชาวพี่คะ จะอู้งานพาทุกคนไปท้า ' หนุ่มออฟฟิศ ' ดูซิว่าพวกเขาจะ แยกออกไหมว่า ' สีลิปสติก ' นี้เป็นของแท่งไหน?

ดูหน้าบทความ