ALBUM
หน้าไม่ได้บาน แค่โหนกแก้มล้น มาดูฮาวทู 7 วิธี ลดโหนกแก้มกัน!

ใครมาว่าหน้าหนูบานค่ะ ตีปากเลยนะ! นี่เค้าไม่ได้เรียกว่าบาน แค่โหนกแก้มมันล้น! อย่ามาว่านะ จะลดโหนกแล้วเนี่ย

ดูหน้าบทความ