ALBUM
카페앤아더 แวะแชะ! 'Cafe & other' คาเฟ่มีสระว่ายน้ำอยู่กลางร้าน ให้ฟีลคล้ายบาหลี อยู่สถานี seoul forest

ตามมาเป็นสายเกาแบบเต็มตัว ด้วยการแวะแชะรูปที่ 'Cafe & other' คาเฟ่มีสระว่ายน้ำอยู่กลางร้าน ให้ฟีลคล้ายบาหลี อยู่สถานี seoul forest

ดูหน้าบทความ