ALBUM
แต่งกายอย่างไรให้ผอมเพรียวได้ดั่งใจสั่ง

ดูผอม แต่จริงๆ อาจจะซ่อนรูปก็ได้น้า มาดูกัน ว่าจะแต่งกายอย่างไรให้ผอมเพรียวได้ดั่งใจสั่ง

ดูหน้าบทความ