ALBUM

5 ผัก-ผลไม้ อยากให้สิวยุบไวต้องกินสิ่งนี้

หากการทายาไม่เพียงพอ ปรับอาหารที่กินก็มีส่วนช่วยนะคะ

แชร์

ดูหน้าบทความ