ALBUM
ตกเป็นเหยื่อของการ Bully แน่นอนว่าได้รับความเจ็บปวด แล้วคนที่มอบความเจ็บให้ผู้อื่น...นั้นได้อะไร

คำวิจารณ์ คำตัดสิน การนินทา ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งของการ Bully ทั้งสิ้น

ดูหน้าบทความ