ALBUM
ความรัก ในมุมมองของ 'นิยายวาย' กับหลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์ ที่เราคิดเองหรือมีจริงในสังคม?

เมื่อ ' นิยายวาย ' คือสารแห่งความสุขของสาววาย แต่แท้จริงแล้วก็แฝงไปด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ความรักที่หลากหลาย จนบางครั้งก็เกิดคำถามกับตัวเองว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆ หรือเป็นแค่ความคิดฟินๆ ของผู้สร้างนิยาย

ดูหน้าบทความ