ALBUM
'ยิ่งกินน้อย ยิ่งผอม' ความเชื่อผิด ๆ ของการไดเอท

ใครๆ ก็บอกว่า... ถ้ากินน้อยกว่าที่ร่างกายใช้มันก็ต้องผอมลงสิ! ไม่จริงเสมอไปหรอกค่ะ อ่านบทความนี้แล้วจะพบคำตอบ *-*

ดูหน้าบทความ