ALBUM
13 ข้อความรัก ตื่นมาเจอปุ๊ป ตาสว่างปั๊ป! ❤~ (⁄ ⁄≧⁄ω⁄≦⁄ ⁄)

อร๊างง~ข้อความน่ารักขนาดนี้ ไม่รู้ว่าจะเลี่ยนหรือ เขินดีนะเนี่ย

ดูหน้าบทความ