ALBUM
รีวิว 7 "คู่รองชวนฟิน" แย่งซีนพระนางในซีรีส์เกาหลี

นอกจากเคมีของพระนางจะชวนฟินให้อินกับซีรีส์แล้ว ก็ยังมีเหล่า "คู่รอง" ที่ช่วยเพิ่มความฟินให้กับซีรีส์ยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนจะมีคู่ไหนจากซีรีส์เรื่องอะไรบ้าง ลองตามไปดูกันเลยดีกว่าค่า

ดูหน้าบทความ