ALBUM
ชวนสาวๆ ไปรู้จักกับ "กองทุนรวม" แต่ละประเภทกัน

วันนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับประเภทของกองทุนรวม ว่ามีกี่ประเภท มีนโยบายการลงทุนอย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน และสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้ตรงกับวัตถุประสงค์ทางการเงินที่คุณได้วางแผนไว้กันค่ะ

ดูหน้าบทความ