ALBUM
เมื่อหอศิลป์ กลายเป็นสตูดิโอถ่ายรูป!

เราเห็นมีกระแสและประเด็นเรื่องอาร์ตแกลลอรี่หลายๆ ที่ ถูกผู้คนทำให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพมากกว่างานแสดงศิลปะที่ให้ผู้คนมาเสพศิลป์ วันนี้เราเลยมาแชร์มุมมองของเราในหลายด้านหลายมุมมอง แล้วคุณล่ะมีความเห็นว่ายังไง...

ดูหน้าบทความ