ALBUM
Royal Beauty | เปิดโลกการใช้ลิปในราคาที่เป็นมิตร

อ่านรีวิวลิปซอง Royal Beauty มาเยอะ เห็นเพื่อนๆใช้กันก็หลายคน แจนเคยสวอชลิปซองรุ่นเดิมของ Royal Beauty " Royal Beauty 3in1 Matte Cream Lip " มาแล้วแต่ตอนนี้มีรุ่นใหม่ " Royal Beauty Soft Matte Lips "

ดูหน้าบทความ