ALBUM
แผลถลอก แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ใช้ Bepanthen First Aid สำหรับทาแผลตามผิวหนังที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

Bepanthen First Aid สำหรับทาแผลตามผิวหนังที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น แผลถลอก แผลจากของมีคมบาด แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ดูหน้าบทความ