ALBUM
Review : น้ำหอม Legendary ของฝากจากมาเลเซีย ประทับใจไม่รู้ลืม

มีผู้ใหญ่ใจดีหิ้วของฝากมาเลเซียมาให้ค่ะ ก็จะมีพวกขนมไมโล ขนมขบเคี้ยว และน้องน้ำหอม Legendary ตัวนี้แหละที่ปังโดนใจมาก แล้วพอเราไปหาข้อมูลน้องมา ชีสสสส!!! น้องไม่ธรรมดาเลย

ดูหน้าบทความ