ALBUM
5 คาเฟ่น่านั่ง ย่านซันโจ ในเกียวโต

เกียวโต เมืองแห่งวัด ศาลเจ้า ตรอกซอกซอยเล็กๆ และคาเฟ่ ในย่านซันโจสุดชิคและเต็มไปด้วยคาเฟ่น่านั่ง

ดูหน้าบทความ