ALBUM
#มีแววถูกใช้งานเยี่ยงทาส! 7 กับดักควรระวังในการ 'หางานใหม่' หากไม่อยากโดนโขกสับ จนต้องรีบเผ่นลาออก

รู้แหละว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี หางานอะไรได้ก็ทำไปก่อน แต่ถ้าบริษัทที่จะยื่นมีประวัติตรงตามนี้ทุกข้อ ถ้าไม่ร้อนเงินจริงๆ ก็ถอยออกมาดีกว่า เห็นลางใช้งานลูกจ้างเยี่ยงทาสในนรกลอยมาแต่ไกลเลยค่าาา

ดูหน้าบทความ