ALBUM
มาเป็นผู้หญิงฉลาดกันเถอะ! เพราะสวยอย่างเดียวไม่พออีกต่อไปแล้ว

สวยด้วย ฉลาดด้วย มีชัยไปกว่าครึ่ง

ดูหน้าบทความ