ALBUM

How to ดูแลใจในยุด New Normal

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจทำให้คู่รักหลายๆ คู่ จำเป็นต้องห่างกัน แต่เราจะดูแลรักครั้งนี้อย่างไร ให้รู้สึกอยู่ใกล้กันตลอด แม้ว่าตัวจะอยู่ห่างก็ตาม

แชร์

ดูหน้าบทความ