ALBUM
5 วิธีรับมือกับผู้ชายเล่น 'มุกแป้ก'

เข้าใจในความหวังดีที่อยากให้ยิ้ม แต่บางทีมันก็ยิ้มไม่ออกจริงๆ นะ

ดูหน้าบทความ