ALBUM
การเดินทาง เพื่อค้นหาความหมาย ณ ภูกระดึง

สู่การค้นหาความหมายของสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ คุณสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้มากมาย
ส่วนตัวของฉันแล้ว คือการค้นหาความหมายด้วย ‘การเดินทาง’
ผ่านการเล่าเรื่องราวด้วยภาพฟิล์มธรรมดา ๆ

ดูหน้าบทความ