ALBUM
" อยู่ก่อนแต่ง " หรือ " แต่งก่อนอยู่ "... แบบไหนที่ใช่คุณ ?

คงเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับคนในยุคนี้ที่แฟนจะมีอะไรกัน
แต่จำเป็นมั้ยว่าเราต้องลองอยู่ด้วยกันก่อน แล้วค่อยแต่งงาน ?

ดูหน้าบทความ