ALBUM
ทริค 10 ข้อป้องกันไม่ให้ "เงิน" มีปัญหากับ "ความรัก"

ไม่มีหรอกความรักที่ไม่ใช้เงิน เพราะความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเงินทั้งนั้น

ดูหน้าบทความ