ALBUM
“ เปิดใจรักใครได้หรือยังนะ ” 4 คำถามเช็กใจ ในวันที่อยากเริ่มรักใครใหม่อีกสักครั้ง

ถ้าผิดหวังมาเยอะ เจ็บมามาก จนเริ่มไม่แน่ใจว่าเราเริ่มรักใครใหม่ได้หรือยังนะ
ก็ชวนมาดู 4 คำถามเช็กใจตัวเองว่าเราพร้อมเริ่มใหม่กับใครได้อีกหรือยัง

ดูหน้าบทความ