ALBUM
เดี๋ยวไอ เดี๋ยวจาม! รวม 7 พฤติกรรม " ทำลายภูมิคุ้มกัน " ให้กลายเป็นคนป่วยง่าย ไม่สบายบ่อยๆ

ใครที่รู้สึกว่าตัวเองร่างกายอ่อนแอมากๆ แค่เจออะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็ทั้งไอ ทั้งจาม ก็ต้องรีบตามมาเช็ก 7 พฤติกรรม " ทำลายภูมิคุ้มกัน " ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เป็นคนป่วยง่ายและไม่สบายบ่อยๆ ให้ไวเลยค่ะ

ดูหน้าบทความ