ALBUM

ลิปสติก 5 แท่ง ตัวโปรดที่ชอบทาวันที่ไม่ได้แต่งหน้า หน้าสดก็รอดนะ

บางโมเม้นก็รู้สึกว่าไม่อยากแต่งหน้า แต่ปากเราจะซีดไม่ได้

แชร์

ดูหน้าบทความ